www.brisvzt.cz

Sortiment   
Reference  
O nás
info@brisvzt.cz  

SORTIMENTKlimatizační jednotky

Vývoj a výroba klimatizačních jednotek je základní součástí strategie JANKY Radotín. Výroba se soustředí na nejnovější typy klimatizačních zařízení, kde v plné míře využíváme jak zkušeností z dlouholeté výroby standardních typů jednotek tak výzkumu a vývoje na poli "komorových" a "monoblokových" vzduchotechnických zařízení.

Typické vlastnosti a přednosti klimatizačních jednotek od JANKY Radotín:

 • Vysoká tepelná izolace – až dvakrát vyšší než u výrobků s minerální vatou, důvodem je vypěňování ekologicky nezávadnými pěnovými materiály.
 • Konstrukce komor vyhovuje i nejnáročnějším zákazníkům. Základem je profil a rohovník, které jsou výsledkem vlastního vývoje, jsou patentovány a jejichž tvar zaručuje dokonalou těsnost jednotky.
 • Klimajednotky vyrábíme i ve venkovním provedení, jsou konstruovány i do prostředí s nebezpečím výbuchu – ZÓNA 1 (SNV 1, i v hygienickém provedení).
 • V oddělení vývoje je k dispozici vlastní zkušebna s moderním vybavením.
 • Vykazují vysokou stabilitu a pevnost konstrukce.
 • JANKA Radotín nabízí všechny druhy rekuperace tepla – rotační výměník, deskový výměník. U nejefektivnějšího zařízení – rotačního výměníku, je účinnost přenosu tepla přes 70%. Deskový výměník standardně dosahuje hodnoty účinnosti 50%.
 • Nové řady klimatizačních jednotek, dodávané od března 1999, splňují i ty nejnáročnější požadavky na vlastnosti moderních vzduchotechnických zařízení.

Oddělení výzkumu a vývoje neustále pracuje na inovacích stávajících a na přípravě nových druhů klimatizačních jednotek.

vzorové sestavy 0,2MBRadiální ventilátory

Výroba ventilátorů patří k těm nejtradičnějším v naší společnosti .

Provedení a podmínky provozu ventilátorů závisí na typu výrobku a speciálních požadavků zákazníka.

Pro ventilátory od JANKY Radotín platí:

 • vyrábíme nízkotlaké a středotlaké typy. Dále je lze rozdělit na jednostranně sací a oboustranně sací, na přímo nebo s převodem a rámem;
 • vyrábíme speciální typ ventilátorů do prostředí s nebezpečím výbuchu (BNV ventilátory), do ZÓNY 1 (SNV 1) nebo 2 (SNV 2);
 • sací ústí pro ventilátory BNV (Bez Nebezpečí Výbuchu) jsou vyrobena z hliníkového plechu nebo lisovaná do bočnice ventilátorové skříně, ventilátory pro ZÓNU 1 mají sací ústí měděné; ostatní dílce jsou vyrobeny z pozinkovaného nebo černého plechu a z tyčí L a U třídy;
 • rozměrově vyrábíme ventilátory od velikosti oběžného kola 160 až 1250;
 • teplota prostředí, pro něž jsou naše ventilátory konstruovány, se obvykle pohybuje od –20°C do +40°C, teplota přiváděného vzduchu –20°C až +85°C u ventilátorů s převodem; u ventilátorů na přímo nesmí teplota dopravovaného vzduchu přesáhnout +50°C; výjimečné jsou ventilátory RNHZ, kde se předpokládá teplota prostředí –15°C až +40°C.


HVAC – Rooftopy, Chillery, Kondenzační jednotky, Fancoily, Split Systémy

Divize blokových chladících jednotek a rooftopů vyrábí především zmíněná zařízení, hotové řady výrobků v jednotlivých kategoriích chladících výkonů.

Chladící jednotky a rooftopy od JANKY Radotín:

 • dle jednotlivých kategorií chladících výkonů odlišujeme: malé, střední a velké blokové chladící jednotky;
 • nástřešní klimatizační jednotky rooftop mají výkonové rozsahy od 20 do 250 kW;
 • chladící jednotky (tzv. “chillery”) jsou vyráběny i ve velmi tichém provedení, kdy je hluk odstraněn až na technicky možnou mez;
 • jednotky se používají na chlazení vody a vzduchu;
 • jednotky Fan Coil mají výkonový rozsah 1-11 kW a jsou vyráběny do interiérů.
katalog jednotek 2,0MB


Průmyslové chladiče a výměníky

V divizi průmyslových chladičů vyvíjíme a vyrábíme standardní typy chladících a výměníkových zařízení, které se používají v různých druzích výrobních celků a průmyslových projektů. Produkce našich výrobků má velmi dlouhou tradici. Dnes používáme tu nejmodernější technologii tak, abychom byli schopni uspokojit i nejnáročnější trhy.

Bližší specifikace průmyslových chladičů a výměníků od JANKY Radotín:

 • výrobky jsou využívány v zakázkách pro energetické stavby a projekty (chlazení transformátorů a generátorů);
 • součástí výroby jsou výměníky pro klimatizaci (parní, vodní ohřívače, vodní chladiče);
 • chladiče se využívají v hojné míře při chlazení spalovacích a dieselových motorů;
 • výrobní parametry výměníků přizpůsobujeme požadavkům zákazníka (jak rozměrově tak výkonem).
katalog průmyslových chladičů a výměníků 0,7MB