www.brisvzt.cz

Sortiment   
Reference  
O nás
info@brisvzt.cz  

SORTIMENT


Jednotky FAN-COIL
Klimatizační systém MULTI
Klimatizační systém SPLIT
Klimatizační systém TWIN / TRIPLE / DOUBLE-TWIN

Jednotky FAN-COIL
•  spotřebiče pro hydronické systémyKlasický systém pro:
•  administrativní budovy
•  hotely, divadla, obchodní domy...
•  malé i velké stavby

Provedení:
•  dvoutrubkové zapojení (chladící nebo topná voda)
•  čtyřtrubkové zapojení (obě média)
•  s opláštěním
•  bez opláštění

Výkonový rozsah:
•  chladící výkon od 1,3 do 7,7 kW
•  topný výkon od 1,7 do 10,2 kW


Voda používaná jako teplonosné médium umožňuje neomezený počet připojení vnitřních jednotek. Vnitřní jednotky mohou podle potřeby chladit nebo topit anebo chladit i topit.

Pro rozvod tepla a chladu slouží potrubní izolovaná síť (trubky mohou být ocelové, měděné nebo i plastové). Provedení takovéto sítě je obdobné jako u soustav ústředního vytápění.
Jednotky FAN-COIL jsou v provedení s opláštěním nebo bez opláštění. Jednotka bez opláštění je ekonomickou variantou v případě vestavěné instalace do podokenního parapetu nebo nad podhled.

Připojení vnitřních jednotek na elektrickou energii je buď každá samostatně nebo s ohledem k jejich nízké elektrické spotřebě je možné jejich sdružování do okruhů.
Pro regulaci vnitřních jednotek je nutné použít k tomu určené ovladače. Ty umožňují nastavení požadované teploty v místnosti, rychlosti proudění vzduchu, jednotlivých režimů atd., přičemž jedním ovladačem je možné obsluhovat více jednotek (v případě instalace více jednotek v jedné místnosti).

Ve FAN-COILech vzniká v režimu chlazení vodní kondenzát, který se odvádí kondenzátním potrubím do kanalizace.Klimatizační systém MULTI
•  úprava vnitřního vzduchu více místnostíJednoduchý systém pro:
•  domácí použití
•  menší kanceláře a provozovny
•  menší počítačové serverovny

Provedení:
•  pouze chlazení
•  tepelné čerpadlo
•  některé typy jsou dostupné s technologií inverter
•  možnost použití ekologických chladiv

Výkonový rozsah:
•  chladící výkon jedné místnosti od 1,3 do 6,3 kW
•  celkový chladící výkon všech místností až 8,4 kW
•  topný výkon jedné místnosti od 1,3 do 6,0 kW(*)
•  celkový topný výkon všech místností až 9,6 kW

Systém MULTI je velmi podobný systému SPLIT, využívá totiž stejné vnitřní jednotky. Rozdíl je v provedení venkovní jednotky, ke které je možno připojit až 5 vnitřních jednotek. Vnitřní jednotky podle potřeby pouze chladí nebo chladí a topí*). Venkovní jednotka slouží jako zdroj chladu nebo tepla. Systém umožňuje ve všech místnostech buď pouze chladit nebo pouze vytápět*); nelze tyto funkce v jednotlivých místnostech požadovat rozdílné (tuto možnost má jedině systém VRV HEREC). Každá vnitřní jednotka je samostatně propojena s venkovní jednotkou měděným izolovaným chladivovým potrubím. Na elektrickou energii je připojena venkovní jednotka. Napájení a ovládání vnitřních jednotek zajišťují samostatné propojovací kabely vedené k vnitřním jednotkám spolu s chladivovým potrubím.

Ve vnitřních jednotkách vzniká v režimu chlazení vodní kondenzát, který je třeba odvádět kondenzátním potrubím do nejbližšího kanalizačního potrubí. V režimu topení*) pak kondenzát vzniká ve venkovní jednotce; vnější kondenzátní potrubí se chrání proti případnému zámrazu buď minimalizací své délky s jejím současným tepelným zaizolováním nebo jiným způsobem (např. topným kabelem).

Pro dosažení maximálního komfortu a jednoduchosti ovládání je každá vnitřní jednotka doplněna ovladačem. IR-bezdrátový ovladač nebo kabelem připojený ovladač umožňuje nastavení požadované teploty v místnosti, nastavení směru a rychlosti proudění vzduchu, jednotlivých režimů a časových programů. Spínání a ovládání vnitřních jednotek je možné pro každou místnost zvlášť – včetně nastavení požadované teploty. Tak je možno vytvářet různé teplotní zóny.

*) ...pouze v provedení "tepelné čerpadlo"Klimatizační systém SPLIT
•  úprava vnitřního vzduchu jedné místnostiJednoduchý systém pro:
•  domácí použití
•  menší kanceláře a provozovny
•  menší počítačové serverovny

Provedení:
•  pouze chlazení
•  tepelné čerpadlo
•  některé typy jsou dostupné s technologií inverter
•  možnost použití ekologických chladiv

Výkonový rozsah:
•  chladící výkon od 1,3 do 7,0 kW
•  topný výkon od 1,3 do 8,5 kW (*)

Systém se skládá z jedné vnitřní a jedné venkovní jednotky. Vnitřní jednotka podle potřeby pouze chladí nebo chladí a topí*). Venkovní jednotka slouží jako zdroj chladu nebo tepla. Obě jednotky jsou vzájemně propojeny měděným izolovaným chladivovým potrubím. Na elektrickou energii je připojena venkovní jednotka. Napájení a ovládání vnitřní jednotky zajisťuje propojovací kabel vedený k vnitřní jednotce spolu s chladivovým potrubím.

Vnitřní jednotka svým chodem produkuje v režimu chlazení vodní kondenzát, který je třeba odvádět kondenzátním potrubím do nejbližšího kanalizačního potrubí. V režimu topení*) pak kondenzát vzniká ve venkovní jednotce; vnější kondenzátní potrubí se chrání proti případnému zámrazu buď minimalizací své délky s jejím současném tepelným zaizolováním nebo jiným způsobem (např. topným kabelem).

Pro dosažení maximálního komfortu a jednoduchosti ovládání je vnitřní jednotka doplněna ovladačem. IR-bezdrátový ovladač nebo kabelem připojený ovladač umožňuje nastavení požadované teploty v místnosti, směru a rychlosti proudění vzduchu, jednotlivých režimů a časových programů.

*) ...pouze v provedení "tepelné čerpadlo"Klimatizační systém TWIN / TRIPLE / DOUBLE-TWIN
•  úprava vnitřního vzduchu několika místnostíVýkonný systém pro:
•  rozsáhlé komerční prostory
•  velké kanceláře a provozovny
•  velké počítačové sály
•  2, 3, nebo 4 jednotky ve stejné teplotní zóně

Provedení:
•  pouze chlazení
•  tepelné čerpadlo
•  některé typy jsou dostupné s technologií inverter
•  možnost použití ekologických chladiv

Výkonový rozsah:
•  chladící výkon od 7,3 do 25,0 kW
•  topný výkon od 8,7 do 27,0 kW (*)

Systém se skládá ze dvou (TWIN), tří (TRIPLE) nebo čtyř (DOUBLE-TWIN) vnitřních a jedné venkovní jednotky. Vnitřní jednotky podle potřeby pouze chladí nebo chladí a topí*). Jako zdroj chladu nebo tepla slouží venkovní jednotka. Princip je velmi podobný systému SPLIT nebo SKY-AIR. Vnitřní jednotky jsou však určeny do stejné teplotní zóny. Systém je vhodný pro velké místnosti, haly a sály. Jednotky jsou vzájemně propojeny měděným izolovaným chladivovým potrubím s rozbočkami (REFNET). Na elektrickou energii je připojena venkovní jednotka. Napájení a ovládání vnitřních jednotek zajišťují propojovací kabely vedené mezi venkovní a vnitřními jednotkami spolu s chladivovým potrubím (připojení vnitřních jednotek, je na rozdíl od systému SPLIT, paralelní).

Ve vnitřních jednotkách vzniká v režimu chlazení vodní kondenzát, který je třeba odvádět kondenzátním potrubím do kanalizace. V režimu topení*) vzniká kondenzát naopak ve venkovní jednotce; vnější kondenzátní potrubí se chrání proti případnému zámrazu buď minimalizací své délky s jejím současným tepelným zaizolováním nebo jiným způsobem (např. topným kabelem).

Pro dosažení maximálního komfortu a jednoduchosti ovládání jsou vnitřní jednotky doplněny ovladačem. IR-bezdrátový ovladač nebo kabelem připojený ovladač umožňuje nastavení požadované teploty v místnosti, směru a rychlosti proudění vzduchu, jednotlivých režimů a časových programů a to pro všechny jednotky současně.

*) ...pouze v provedení "tepelné čerpadlo"


DAIKIN je registrovaná ochranná známka firmy DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Japonsko