www.brisvzt.cz

Sortiment   
Reference  
O nás
info@brisvzt.cz  

SORTIMENT


SAMBA

Sestavné klimatizační jednotky SAMBA 2 a SAMBA 4 jsou tvořeny vhodnou kombinací samostatných komor a jsou určeny jak pro úplnou úpravu vzduchu, zahrnující ventilaci, filtraci, ohřev a chlazení, tak pro dílčí úpravy vzduchu, včetně dodávek pouze ventilátorové komory.
Ventilátorové, ohřívací a chladící komory mají rámovou konstrukci a plášť těchto komor tvoří sendvičové panely o síle 25 mm, s akustickou a tepelnou izolací. Tepelná odolnost l = 0,4 Wm-1K-1, stupeň vzduchové neprůzvučnosti panelu R=32 dB. Izolace je nehořlavá, odpovídá třídě B podle ČSN 73 0862 ("Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot."). Jednotlivé komory jsou dodávány jednak v celopozinkovaném provedení panelů nebo s úpravou vnějších ploch nátěrem práškovou barvou. Výška jednotek 420 mm umožňuje podstropní zavěšení, případně zabudování do mezistropů. K horizontálnímu uložení jednotek jsou určeny podstavné nožičky. Pro montáž jsou komory vybaveny spojovacími zámky a závěsy. Filtrační díly, tlumiče hluku a klapky mají plášť z pozinkovaného plechu.
Jednotky jsou určeny pro použití v prostředí obyčejném dle ČSN 33 2000-3/97 ("Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.Stanovení základních charakteristik.") a nesmějí se používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, lepivé a vláknité částice. Jednotky SAMBA nejsou plynotěsné a při použití ve venkovním prostředí je nutno je chránit stříškou.
Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30°C až + 40°C.
Ventilátorové komory jsou osazeny oboustranně sacími radiálními ventilátory, poháněnými patkovými dvouotáčkovými elektromotory SIEMENS (IP55), pomocí řemenových převodů. Prostor pro napínání řemene a údržbu je uzavřen odnímatelným panelem opatřeným madlem.
Filtrace je řešena výměnnými kapsovými filtry s možností výměny dolů (nahoru)-označení FS nebo do boku-označení F.
Ohřev a chlazení je provedeno lamelovými výměníky Cu/Al v 2Ř a 3Ř provedení u vodních ohřívačů a v 3Ř (SAMBA 2) nebo 4Ř (SAMBA 4) a v 6Ř provedení u vodních chladičů. Výparníky jsou dodávány v 6Ř provedení a u velikosti SAMBA 2 je k dispozici rovněž 4Ř výparník. Chladící komory jsou vybaveny eliminátorem pro záchyt kapek a vanou se sifonem pro odvod kondenzátu a jsou dodávány v pravém a levém provedení. Pro ohřev vzduchu jsou u těchto jednotek k dispozici rovněž elektrické ohřívače.
Sání a výtlak jednotek SAMBA je možné připojit k běžnému vzduchotechnickému potrubí buď přes pružnou vložku, dodávanou jako příslušenství nebo (pro snížení hluku vyzařovaného do okolí) přes tlumič hluku a pružnou vložku. Tlumič hluku je rovněž dodáván jako příslušenství. Příslušenství jednotky tvoří také regulační a uzavírací klapky, směšovací klapky a přechody. Připojovací příruby odpovídají normě ČSN EN 1505/99 ("Větrání budov. Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu. Rozměry").

katalogový list SAMBA 1,1MB
montážní list SAMBA 0,4MBTERNO

Větrací a klimatizační jednotky TERNO-S jsou tvořeny potřebnou kombinací samostatných potrubních dílů, dodávaných v provedení pozinkovaném nebo lakovaném.
Jednotky TERNO-S jsou určeny pro výměnu a úpravu vzduchu v občanské výstavbě a v průmyslových prostorách.
Jednotky jsou určeny pro použití v prostředí obyčejném, avšak ventilátory TERNO-S se vyrábí i v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - zóna 1 (SNV2) a zóna 2 (SNV1) vně i uvnitř ventilátoru, dle ČSN EN 60079-14/3.99 ("Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru. Elektrická instalace v nebezpečných prostorech").
Jednotky TERNO-S se vyrábí ve velikostech 200, 250, 280, 315, 355 a 400. Jednotky nejsou plynotěsné a lze je montovat do jakékoliv polohy, kromě dílů chladících vodních CHV, chladících výparníkových CH, rekuperačních deskových výměníků RV, regeneračních rotačních výměníků ROV a plynových ohřívačů MONZUN. Ventilátorové díly K a KB lze montovat v libovolné poloze elektromotoru.
Otáčky ventilátorových dílů (průtočné množství vzduchu) lze regulovat pomocí osmistupňových regulátorů otáček FRECON FID-L a FIA-M (frekvenční měniče), viz osm křivek výkonových charakteristik v tomto katalogu. Regulátory otáček nejsou konstruovány pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, (bližší popis v katalogu "Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace").
Ventilátorové díly se nesmějí používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní příměsi a vláknité částice. Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30 °C až +85 °C. U ventilátorů s motory s vnějším rotorem VTR může být teplota -30 °C až +40 °C. Teplota okolí vzhledem k elektromotoru smí být -30 °C až +40 °C.
Vzduchotechnické potrubí se k sestavám jednotek připojuje pomocí pružných vložek a musí být samostatně zavěšeno. Není-li na výtlaku nebo sání ventilátorového dílu připojeno potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou. Připojovací příruby jednotek odpovídají normě ČSN EN 1505/99 (Větrání budov. Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu. Rozměry.).

katalogový list TERNO 2,0MB
montážní list TERNO 0,6MBRFC, RFC-PR

Radiální ventilátory nízkotlaké RFC jsou jednostranně sací ventilátory s přímým pohonem přírubovými elektromotory SIEMENS (IP55). Jsou určeny pro výměnu vzduchu v občanské výstavbě a v průmyslových prostorech.
Ventilátory RFC se vyrábí v provedení pro použití v prostředí obyčejném nebo v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex – Zóna 2 (SNV1) a Zóna 1 (SNV2) vně i uvnitř ventilátoru, dle ČSN EN 60079-10/9.97 (Elektrická zařízení pro plynnou výbušnou atmosféru – Část 10: Určování nebezpečných prostorů). Ventilátory RFC se vyrábí ve velikostech 200, 250, 280, 315, 355, 400 a 500. Ventilátory nejsou plynotěsné. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění.
Otáčky ventilátorů v provedení pro použití v prostředí obyčejném (průtočné množství vzduchu) lze regulovat pomocí osmistupňových regulátorů otáček FRECON FID-L nebo FIA-M (frekvenční měniče), viz osm křivek výkonových charakteristik v katalogu nebo jiným vhodným frekvenčním měničem např. SIEMENS MICROMASTER, HITACHI L-100. U ventilátorů RFC v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex – Zóna 2 a Zóna 1 regulaci otáček použít nelze.
Ventilátory RFC se nesmějí používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, vláknité částice.
Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu -30°C až +85°C.
Teplota okolí vzhledem k elektromotorům může být v rozsahu - 30°C až + 40°C
.

katalogový list RFC 1,0MB
montážní list RFC 0,4MB

Radiální ventilátory RFC-PR jsou radiální nízkotlaké jednostranně sací ventilátory, poháněné přírubovými elektromotory SIEMENS (IP55), pomocí řemenových převodů. Jsou určeny pro výměnu vzduchu v občanské výstavbě a v průmyslových prostorech.
Ventilátory RFC-PR se vyrábí v provedení pro použití v prostředí obyčejném nebo v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex – Zóna 2 (SNV1) a Zóna 1 (SNV2) vně i uvnitř ventilátoru, dle ČSN EN 60079-14/99 ("Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru. Elektrická instalace v nebezpečných prostorech"). Vyrábí se ve velikostech 250, 315 a 400. Ventilátory RFC-PR nejsou plynotěsné a lze je montovat v libovolné poloze elektromotoru s ohledem na tuhost spirální skříně ventilátoru. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění.
Otáčky ventilátorů (průtočné množství vzduchu) jsou patrné z výkonových charakteristik.
Ventilátory RFC-PR se nesmějí používat pro dopravu vzduchu, který obsahuje agresivní látky, vláknité částice.
Teplota dopravovaného vzduchu může být v rozsahu –30°C až +85°C. Teplota okolí vzhledem k elektromotorům může být v rozsahu –30°C až +40°C.


katalogový list RFC-PR 0,9MB
montážní list RFC-PR 0,5MB